« Hem

Integrationsstrategi

Ökad effektivitet och höjd lönsamhet


 

Integrationsbolaget har lång erfarenhet på området för- valtning, projektledning och utveckling av integrations- plattformar. Vi erbjuder lösningar för systemintegration som höjer effektiviteten, minskar kostnaderna och ökar livslängden på dina IT-investeringar.

En inledande analys av dina befintliga integrationer och framtida behov ger svar på hur just din integrationslös- ning ska se ut och vilka krav den ska uppfylla.

Integrationsanalys
Uppdraget med att ta fram en integrationsstrategi inleds med en fördjupad kartläggning och utvärdering av dina befintliga integrationer samt en analys av ditt önskade in- tegrationsbehov. Resultatet är en komplett analysrapport med förslag på förbättringar inom integrationsområdet. Rapporten kan ligga till grund för framtida strategiska vägval. 

 

 

 

Exempel på fokusområden:

list-icon-red-8px-height Vilka integrationer finns i dag?
list-icon-red-8px-height Vilka är verksamhetskraven?
list-icon-red-8px-height Vilken integrationsstrategi bör finnas?
list-icon-red-8px-height Hur kan man skapa en integrationsplattform förberedd för framtiden?
list-icon-red-8px-height Vilka dokumentationsrutiner finns i dag?
list-icon-red-8px-height Hur skapar man en kostnadseffektiv förvaltning?

Analysen erbjuds till ett fastpris och genomförs av väl er- farna och certifierade integrationsspecialister. 

 

integrationsstrategi-figur-300px-width

 

 PROCESSEN


Leveranstid fyra veckor

Start
Här identifierar vi dagens integrationslösning och framtidens krav.

Analys
Vår integrationsspecialist går igenom design och konfiguration av den befintliga integrationsmiljön.

Leverans
Genomgång och presentation av analysrapport och de olika lösningsförslagen. Allt arbete sammanställs i en rapport som lämnas över till er. 

 Spara som PDF    
Language: