« Hem

Förvaltning

Sänk dina kostnader – upp till 40%


 

Integrationsbolaget är ett högspecialiserat konsultföretag med expertkunskaper inom området systemintegration på Microsoftplattformen men vi arbetar också med andra ledande integrationsverktyg.

I dag väljer allt fler att outsourca sina applikationer och vi förvaltar integrationsplattformar åt både stora svenska och internationella företag.

Anledningarna är flera. Integrationsbolaget har en väl etablerad organisation för support och förvaltning med tydliga roller och processer helt enligt ITIL 3.0. 

 

 

Detta i kombination med vår djupa kunskap inom sys- temintegration skapar en smart förvaltning som ger en stabil och kostnadseffektiv integrationsplattform. Att låta oss ta hand om integrationsförvaltningen resulterar i att du sänker sina kostnader med 30–40 procent.

Vi erbjuder förvaltning för följande lösningar:

list-icon-8px-height Microsoft BizTalk
list-icon-8px-height .Net applikationer

SERVICE MANAGEMENT

forvaltning-service-management-figur-115px-height

 

PRO-AKTIVITET

forvaltning-pro-aktivitet-figur-115px-height

Incident management
Incident management hanterar de incidenter som kan in- träffa. Incident management 24/7/365 finns som option.

Problem management
Problem management löser de problem som inte kan hanteras i Incident management.

Change management
Change management garanterar att alla förändringar på din integrationsplattform hanteras via kvalitetssäkrade processer.

Kvalitetssäkring och driftsättning
Vår kontroll säkrar att din integrationsplattform har maxi- mal tillgänglighet, säkerhet och prestanda. I tjänsten in- går även kvalitetssäkring av projekt inför en driftsättning. Detta genomförs av förvaltningspersonal och görs för att minska antalet fel vid driftsättning och minimera avbrotten.

Driftsättning
Detta sker i kontrollerade processer, alltid med godkännande från dig som kund.

 

Monitoreringspolicy
Vi erbjuder övervakningslösningar som är anpassade för just din integrationsplattform. Detta ger en möjlighet till automatisk övervakning och proaktivitet.

Health check
I förvaltningen ingår även att Integrationsbolaget utför årliga Health check på integrationsplattformen. Med den som grund görs en rapport över plattformens status med förslag på åtgärdspunkter och förbättringar om det skulle behövas.

Spara som PDF

   
Language: