« Hem

Tjänster

Hybrid Cloud Integration
En integrationslösning kräver ett helhetstänkande. Vi tar ansvar för hela processen med projektledning och koordinering, arkitektur och strategi samt utveckling och test. När lösningen är på plats ansvarar vi för förvaltning med fokus på ständig utveckling för ökad effektivitet. Våra tjänster ryms inom fyra huvudområden: Hybrid Cloud Integration, On-premSystem, Big Data och IoT.

Hybrid Cloud Integration

Vill du att er integrationslösning flyttar till molnet? Vill du utforska möjligheten med PaaS och SaaS lösningar för att leverera kostnadseffektiv integration och data workflows, med tjänster som automatiskt skalar efter arbetsbelastning, helt utan servrar och underliggande infrastruktur att underhålla?

Vi erbjuder moln-lösningar som ligger i spets inom integrationsarkitektur och design. Med målet hög redundans, genomströmning och kostnadseffektivitet skapar vi en strategi för att flytta integrationsarbetet till molnet.

Våra välbeprövade basplattformar, som är anpassade för integrations- och datahantering, inkluderar bland annat leverantörer som Microsoft, Amazon och Google.
Tekniker och tjänster

 • Logic App
 • API Appar och gateways
 • Cloud Pub/Sub
 • Cloud point queues
 • Cloud MQ
 • Lambda-funktionalitet (serverlösa funktioner)
 • Data transformation pipelines
 • Stream-analys och bearbetning av stora övergångsdataflöden
 • Avancerad meddelandehantering
 • Mobil anslutning
 • VPC-anslutningar (on-prem till moln)

On-prem System Integration

Många företag har gjort stora investeringar i integrationsplattformar, men arbetet slutar inte där.
Vi kan hjälpa er att hålla dem igång med hjälp av Integrationsbolagets underhållstjänster. Vår erfarenhet visar också att det hela tiden kommer nya utmaningar att möta.
Tack vare vår seniora inhouse-kompetens inom större integrationsplattformar och ESB-stackar kan vi utöka och anpassa befintliga lösningar.
Vi erbjuder underhåll och kvalificerad konsultation på olika integrationsstackar:

 • Microsoft BizTalk Server, Neuron ESB, Mule
 • RESTful API, WCF
 • IBM Websphere MQ
 • RabbitMQ, MSMQ
 • MQTT serverprotokoll

Big Data

Genererar din verksamhet stora mängder data i olika former som du vill utnyttja för att få värdefull insikt i arbetsflöden och effektivitet? Har du vuxit ur en vanlig SQL Server? Känner du att du behöver något mer kraftfullt?

Många har idag inte full kontroll över var data befinner sig och vilket system som äger den?
Behovet av förebyggande varningar och arbetsflödesövervakning baserat på data genererad i det dagliga arbetet ökar. Vår cross cutting-kompetens gör att vi kan leverera lösningar och arkitekturer för implementering av storskalig databehandling, samt avancerade matematiska förutsägelsesmodeller och visualiseringar.

Vi kan hjälpa dig att utnyttja molntjänster och kraftfulla PaaS-kluster för att leverera fakta från data i hög hastighet. Våra masterdataspecialister analyserar datasilos och omstrukturerar lagring, hämtning och klassificering av din affärskritiska information. Integrationsbolaget kombinerar allt detta till ett ramverk som gör data synliga och skapar egna affärsrekommendationer.
Vi arbetar bland annat med följande tekniker:

 • Hadoop (lokal eller moln)
 • Hive
 • Storskaliga klustrade SQL-servrar (cloud PaaS SQL)
 • Microsoft AzureML
 • Amazon Athena
 • Amazon Kinesis
 • Molnbaserade data catalog services och gateways
 • Amazon Glue
 • Microsoft Azure Data Factory

 

IoT

Vill du ta till vara på möjligheterna som IoT ger? Få de produkter du säljer eller delar av din tillverkningskedja att prata med varandra eller med externa parter? Kanske arbetar du med sensorer och stora mängder av mätvärden? Vi har kompetensen och konsulterna för att hjälpa dig att uppnå dina mål. Vi använder antingen lokala eller molnbaserade ramar för att installera fullständiga IoT-integrationskedjor och verkligen utnyttja datan det ger. IoT-fältet växer och företag över hela världen är angelägna om att börja utnyttja sina möjligheter för interaktion med data och loggning. Det finns många utmaningar att övervinna, med datamängder som är radikalt annorlunda än i tidigare integrationsscenarier. Med vår hjälp kan du klara utmaningarna och starta din IoT-resa.
Vi arbetar bland annat med följande tekniker:

 • Microsoft Azure Event Hub
 • Microsoft Azure IoT Hub
 • Amazon AWS IoT Platform (och Greengrass)
 • Olika sensorer och microcontroller-enheter (Texas Instruments, Atmel, VIA)
 • Amazon AWS Firehose
 • MQTT Server and protocol
 • Apache Kafka Distributed Streaming (lokal eller molnbaserad)

 

 

Language: