« Hem

Tjänster

för höjd effektivitet och ökad livslängd


Med lång erfarenhet av systemintegration på både teknik- och projektnivå törs vi påstå att vi vet vad vi pratar om.

Tillsammans med våra kunder har vi byggt och sjösatt många lösningar för systemintegration som höjt effektiviteten, minskat kostnaderna och ökat livslängden på redan gjorda IT-investeringar.

Vi tar gärna ett helhetsansvar för integrationslösningen och vill växa tillsammans med våra kunder i en bransch i ständig förändring. Det ställer krav på hur vi jobbar och förhåller oss till våra uppdragsgivare. För att lyckas är det viktigt att hålla en mycket hög kompetens inom vårt huvudområde och ha bra insikt i vad som är kritiskt för systemanvändaren.

Genom kontinuerlig fortbildning, certifiering på viktiga områden och det faktum att företagets ägare jobbar hos och med våra uppdragsgivare har vi en organisation med mycket högt engagemang.

På Integrationsbolaget finns en gedigen kunskap och lång erfarenhet av utveckling i BizTalk, WCF och .NET. Utifrån kundens behov jobbar vi snabbt för att hitta rätt arkitektur och design. Vi kan snabbt utifrån ditt behov välja rätt arkitektur/design där fokus är på korta ledtider (time-to-market).

Integrationsutveckling

Integrationsförvalting

Integrationsstyrning

Integrationsarkitektur

Hur driver man ett integrationsprojekt?

Integrationsstrategi

Health check

Lilla molnpaketet

Stora molnpaketet

INTEGRATIONSUTVECKLING

Att vara integrationsutvecklare kräver en bred bakgrund inom
systemutveckling och spetskompetens på specifika produkter
och tekniker som används för att integrera system.
 • Datakonvertering/transformering
 • Framtagning av datakontrakt
 • Reliable messaging– Köhantering, transaktionshantering, validering och felhantering.
 • Loggning- och spårbarhetsutveckling
 • Processutveckling/orkestrering
 • Masterdatahantering
 • Prestandaoptimering
 • Installation/konfiguration

Våra konsulter är experter med certifieringar inom:

 • Microsoft BizTalk Server
 • WCF
 • AppFabric
 • SQL Server
 • .Net Framework

INTEGRATIONSFÖRVALTNING

Vi har lång erfarenhet av support och förvaltning med tydliga
roller och processer, helt enligt ITIL 3.0. Detta i kombination
med vår expertkunskap inom systemintegration skapar en
smart förvaltning 
med en stabil och kostnadseffektiv
integrationsplattform.
 • ITIL-baserad förvaltning
 • Incident-, Problem- och Change-Management
 • Kan erbjuda ett eget ärendehanteringssystem eller jobba direkt i ditt system.
 • Team med bas i Örebro

 LÄS MER

integrationsforvaltning

INTEGRATIONSSTYRNING

Vi tar ofta rollen som projektledare inom integrationsprojekt.

 • Ledning och styrning av IT-verksamheten
 • IT-strategi
 • Processanalys och design
 • Effektbedömning
 • Utvärdering

 

INTEGRATIONSARKITEKTUR

 • Integrationsarkitektur
 • Enterprise Architecture
 • Systemarkitektur
 • Lösningsdesign
 • Värdering/val av lösning
 • Processanalys och design

HUR DRIVER MAN ETT INTEGRATIONSPROJEKT?

Vi utbildar er i hur man effektivast driver ett integrationsprojekt.

En viktig erfarenhet utanför det tekniska området är hur man driver integrationsprojekt. Det är ofta en stor utmaning då projekten av naturen kräver kommunikation mellan fler parter (som ofta inte befinner sig på samma plats).

Integratörens roll får alltid inslag av projektledning och kravställning eftersom man nästan alltid får en väldigt central roll i projektorganisationen.
För att lyckas med detta krävs personer med bra driv oavsett om man jobbar som utvecklare, arkitekt eller projektledare.

Vill du ta del av våra erfarenheter?

Vi kan erbjuda rådgivning, till exempel i workshopform, där vi går
igenom vad man bör tänka på och hur man lyckas med sina integrationsprojekt. 

 • Vad skiljer integrationsprojekt från traditionella systemutvecklingsprojekt?
 • Vilka utmaningar är specifika för integrationsprojekt och hur löser man dem?
 • Arbetsmetoder och förebyggande åtgärder som minimerar risken att projektet drar över i tid eller budget.
 • Kundanpassad analys och åtgärdsprogram för att vända ett integrationsprojekt som stött på problem.

INTEGRATIONSSTRATEGI

Funderar ni på att byta eller sätta upp en ny integrationsplattform?
Våra lösningar för systemintegration höjer effektiviteten och ökar
livslängden på dina IT-investeringar.

 1. Behovsanalys – insamling av krav och behov samt nulägesanalys.
 2. Implementering – uppsättning av integrationsplattform samt stödramverk.
 3. Val av teknisk lösning – för dagens och framtidens krav och behov.
 4. Pilotprojekt – för att verifiera plattformen och stödramverket.

 läs mer

HEALTH CHECK

Har du prestandaproblem eller bara vill säkerställa att din BizTalk-konfiguration
är optimal? Kontakta oss för en Health check. Beroende på resultat hjälper vi

givetvis till med optimering och konfiguration av er BizTalk-miljö.

 • Prestandatest
  (benchmark, optimering och konfiguration)
 • Automatiserade tester

 läs mer

LILLA MOLNPAKETET

Molntjänster är skapade för att lösa de utmaningar allt fler
verksamheter ställs inför – vilka utmaningar har du?

I det lilla molnpaketet hjälper vi dig att skapa en
integrerad lösning för din IT-miljö.

 • Inga investeringar
 • Alla funktioner är skalbara
 • Centralisering av företagets IT-behov

läs mer

STORA MOLNPAKETET

Det är dina affärsmässiga behov som styr, vilket också gör att kostnaden kommer att följa din efterfrågan. Du som kund ska inte betala för mer än vad du faktiskt använder för stunden.
I det stora molnpaketet hjälper vi dig att skapa en skalbar lösning för ditt företags infrastruktur.

 • Din infrastruktur har möjlighet att växa obehindrat.
 • Centralisering av företagets infrastruktur och plattformar.
 • Frigör resurser som kan läggas på verksamhetsnära funktioner

läs mer

 

 

Spara

Language: