« Hem

Kund: Fortum

Krav på hög
tillgänglighet
och pålitlighet

 

Fortum anlitar Integrationsbolaget för nyutveckling och förvaltning av sina integrationer. Integrationsbolaget har sedan flera år tillbaka förvaltningsansvaret för Fortum Värmes samtliga integrationer och är Fortum-koncernens integrationspartner. Fortum har en koncerngemensam integrationsplattform baserad på Microsoft BizTalk Server.

Fortum driftar och förvaltar sin integrationsplattform internt men anlitar Integrationsbolaget när de interna resurserna inte räcker till. Integrationsbolaget är med i integrationsprojektens samtliga faser, från kravställning, arkitektur, implementation och överlämning till driftförvaltningen. Fortums förvaltningen är ITIL-baserad och Integrationsbolagets resurser är integrerade i Fortums ärendehantering och processer.

Jobbar proaktivt

Tillsammans jobbar vi hela tiden proaktivt med att eliminera antalet incidenter. Vi effektiviserar kontinuerligt integrationsleveranserna genom att satsa på lösa kopplingar

 

och återanvändbarhet. Antalet incidenter är i dag på väldigt låga nivåer och vi kan då fokusera på nyutveckling och proaktivt förbättringsarbete i stället för brandsläckning. Ett energibolag som Fortum hanterar stora mängder mätdata vilket gör det extra viktigt med hög tillgänglighet och pålitliga integrationer.

 


 

JAG KÄNNER MIG TRYGG

”Samarbetet med Integrationsbolaget är långsiktigt och fungerar mycket bra. Deras konsulter är mycket effektiva och kompetenta. Deras fokus och kompetens på ett så viktigt område som integration gör att jag känner mig trygg. De är också som bolag väldigt flexibla och anpassar sig snabbt efter förändrade förutsättningar avseende projekt och organisation.”

Magnus Bergström,
Ansvarig IT-inköp Fortum Corporate

  Om Fortum:

Fortum är ett av norra Europas största energibolag och producerar, distribuerar och säljer både el och värme. Fortum ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling inom hållbar energiproduktion. Fortums motto att producera energi som gör livet lättare för nuvarande och kommande generationer. Fortum verkar idag i Norden, Polen, Baltikum samt Ryssland.

Ladda hem som PDF  
Language: