« Hem

Kund: CAB

Utvecklingstiden
kapades med
70 procent

 

CAB Group AB använder Microsoft BizTalk Server 2013 som bas för sin integrationsplattform. Integrationerna som är etablerade spelar en central roll i all kommunikation mellan verkstäder, försäkringsbolag och återförsäljare. Kraven på tillgänglighet är därför mycket höga.

Det var så samarbetet mellan Integrationsbolaget och CAB Group AB började år 2010. Dåvarande BizTalk plattform klarade inte av de höga meddelandevolymer och kunde när som helst stoppa vilket medförde ställtid och ökade kostnader ute på verkstäder runt om i landet. Valet blev då att bygga ut plattformen och samtidigt migrera från BizTalk Server 2006 till 2009.

Innan den nya plattformen togs i drift gjordes noggranna prestandatest för att kvalitetssäkra tillgänglighet.

Efter det har Integrationsbolaget vart den naturliga samarbetspartnern för CAB Group AB rörande systemintegration. Integrationsbolaget har levererat tjänster inom förvaltning, utveckling, projektledning, integrationsstrategi och arkitektur.

 

Kortare ”time-to-market”
Under 2014 lades fokus på att bygga om alla integratio- ner för att tydligare följa ”best practice” och göra respek- tive integration mer förvaltningsbar samt minska ”time- to-market”-tiden från business case till förvaltning. Här har vi i vissa fall lyckats kapa utvecklingstiden med cirka 70 procent på integrationer där nya partners kopplas på kontinuerligt. Det är det vi gör på Integrationsbolaget. Hjälper kunden bygga trygga, stabila lösningar som blir kostnadseffektiva under hela integrationens livscykel.

 


 

ENGAGERADE OCH KOMPETENTA

”Integrationsbolaget fyller löpande en viktig roll
som resurs- och kompetenstillskott för våra BizTalk- baserade integrationslösningar. Dessutom medverkar de i arkitektur och utvecklingsarbete och tar också ett löpande ansvar inom applikationsdriften med ansvar för jour och inställelse utanför kontorstid. Vi använder Integrationsbolaget därför att de uppvisat hög kompetens inom integrationsområdet och är en smidig samarbetspartner. De är enkla att ha att göra med, engagerade och kompetenta.”

Jan Tägtström, IT-Chef, CAB 

 

  Om CAB Group AB:

CAB Group AB utvecklar och bygger system och tjänster för framtagning av tidsunderlag för skade- och allmänreparationer av fordon. Underlagen används också i databaser och program som gör det enkelt för fordonstillverkare, fordonsverkstäder och försäkringsbolag att snabbt göra tillförlitliga kalkyler av reparationerna. Våra system bildar samtidigt en gemensam kommunikationsplattform för alla inblandade aktörer samt ett effektivt verktyg för planering av hela reparationsprocessen. 

Ladda hem som PDF  
Language: